Opýtajte sa nás

TOPlist
Naša spoločnosť bola zapísaná dňa 21.11.2008 do Obchodného registra Okresného súdu v Trnave v odd. Sro a v vložke číslo 22930/T pod obchodným menom TOLEMED s.r.o. IČO: 44 357 486.

Hlavná náplň spoločnosti je poskytovanie rekondičnej a relaxačnej starostlivosti prostredníctvom zdravotníckeho zariadenia v ambulancii – kategórii lekár v špecializovanom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia.

Naša lekárka: MUDr. Svetlana Tóthová

Profesijný životopis:

Ukončené vzdelanie: LF, UK Bratislava- odbor všeobecné lekárstvo v roku 1990

Atestácie:
Špecializácia v odbore vnútorné lekárstvo I st. – 3.5.1993. Špecializácia v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – 21.5.1996.

  Absolvované školenia:

 • TK pred atestačnej prípravy z vnútorného lekárstva, Košice 2 týždne -december 1992
 • TK akupunktúry, časť A pre začiatočníkov 14.1.2002- 25.1.2002
 • TK akupunktúry, časť B pre mierne pokročilých 28.10.2002 – 8.11.2002
 • TK akupunktúry, časť C pre pokročilých 15.5.2003- 23.5.2003
 • Integrovaný TK- stratégie liečby lymfedémov 10.6.2002- 21.6.2002
 • TK laseroterapia pre lekárov pracujúcich v odbore FBLR 13.1.2006 – 14.1.2006
 • Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii I. M (Diagnostika, mobilizácia, mäkké techniky) 7.11.2005 – 13.11.2005
 • Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii II. M (Diagnostika, mobilizácia, mäkké techniky) 10.12.2005 – 17.12. 2005
 • Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii III. M (Diagnostika, mäkké techniky a vybraná manipulácia) 15.1.2007- 26.1.2007
 • Kurz špecializačného štúdia v manuálnej terapii IV. M (Diagnostika, mobilizácia, mäkké techniky, manipulácia) 2.3.2007 – 10.3.2007
 •  

Certifikát : Odborné vyškolenie k zákonu č.428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov 31.5.2005
Certifikát : na aplikáciu prístroja REBOX.

 

Doterajšia prax:

17.7.1990- 15. 5.2004 – NsP Dunajská Streda

1990 - 1993 – interné oddelenie Dunajská Streda, Doliečovacie oddelenie Kráľovičove Kračany a geriatrické oddelenie   Šamorín – práca pri lôžku pacienta ako sekundárny lekár.
1993 - 1995 - LSPP NsP Dunajská Streda – internista
1992 -
2004 - rehabilitačné oddelenie NsP Dunajská Streda
1996 -
2004 – rehabilitačná ambulancia NsP Dunajská Streda- samostatne pracujúci lekár

1992 - 1995 - Stredná zdravotná škola Dunajská Streda – externista , pedagogický pracovník.
1999 - 2004 - LSPP Dunajská Streda – internista.
2003 - 2005 - Zdravotné stredisko Slovnaft a. s. – rehabilitačná ambulancia a akupunktúra- samostatne pracujúci lekár.
2004 - do 31.1.2008 – primár FBLR v VITALITA n. o. Lehnice .
2004 - do 31.1.2008 – internista v pohotovostných službách ODCH, VITALITA n. o. Lehnice.
Od 1.2.2008 -  lekár RLP v ZaMED s r.o..
Od 1.6.2008 – do 1.3.2009 internista na LDCH pre dospelých, Merkátor s.r.o. LÚ Čilistov
Od 1.3.2009 - primár internista LDCH pre dospelých, Merkátor s.r.o. LÚ Čilistov